Formulář pro odstoupení od smlouvy

Upozorňujeme, že odstoupení od smlouvy bez udání důvodů je možné pouze do 14 dnů od zakoupení produktu. Podmínky odstoupení od smlouvy si můžete přečíst v našich obchodních podmínkách.

Pokud chcete zrušit vaši smlouvu, pak můžete dvěma způsoby:

  1. elektronická pošta, přes formulář
  2. písemně

 

Elektronická pošta, přes formulář

Písemná forma

- zašlete doporučeně na adresu : Kučková Adriána, Jílemnického 63/8,  736 01 Havířov

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Datum: (*)

Nehodící se škrtněte