Fyzioterapie pro děti i dospělé

Provede vás fyzioterapeutka Lenka Smětalová - 30 let praxe. Viz dole.

tel: 733 584 685

Fyzioterapie je část ucelené rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Z tohoto hlediska je nutné klást důraz na mezioborové propojení, především s medicínskými obory. V podstatě Fyzioterapie využívá standardizovaných postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s přírodními zdroji energie (Fyzikální terapie). Fyzioterapeut volí léčbu ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky popřípadě vývojové kineziologie.

Mojžíšová metoda

Fyzioterapeutická metoda pro diagnostiku a léčbu pohybových obtíží. Je založena na odstranění svalového napětí, vyrovnání svalové nerovnováhy. Součástí jsou techniky mobilizace žeber, páteře, pánevního dna, kostrče (přes konečník). Doporučená ženám, které nemohou otěhotnět.

Více, cena a poptávka

Vojtova metoda

Pro miminka i dospělé. Vojtova metoda ( metoda reflexní lokomoce ) je soubor cvičebních technik používaných k léčbě hybných poruch . Jejím základním principem je fakt , že v centrálním nervovém systému - mozku – jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory. 

Více, cena a poptávka

Míčkování

Pozvěte partnera na masáž, kterou mu uděláte vy sami.  Nebojte se, budu vám napovídat a také se přidám k masáži. Takže bude 4ruč. 

Více, cena a poptávka

Tejpování, taping

Pozvěte partnera na masáž, kterou mu uděláte vy sami.  Nebojte se, budu vám napovídat a také se přidám k masáži. Takže bude 4ruč. 

Více, cena a poptávka

Vaše fyzioterapeutka

Lenka Smětalová je fyzioterapeutka. Její praxe v oboru je 30 let. Její zkušenosti jsou v nemocnicích, lázních, ambulanci a celoživotním vzděláváním. Pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými. Vždy pomůže, jak nejlépe dovede, protože ji její práce velmi baví. 

tel:  733 584 685