Adriána Kučková

"Její zaměstnání ji velmi baví a je šťastná, když může pomoci bližnímu."

Již od mala jsem se musela dotýkat druhého člověka a to mi zůstalo a stalo se to mou každodenní náplní. Přes 12 let se profesionálně věnuji masážím, práci s energií, seberozvojem a poznáním těla, mysli a duše. Nejen že pomáhám lidem napravit kostru a ulevit svalům, ale také (pokud chtějí) jim ukazuji cestu k vlastní sexualitě, radosti, vášni, hluboké lásce a porozumění sobě, druhým a světu.

Všechny zkušenosti, které jsem shromáždila a shromažďuji dále, předávám těm, kteří touží po změně a pěkném naplněném životu. 

Za sebou mám výuku různých druhů masáží a terapií, obohatili a obohacují můj vlastní život a pomáhají druhým lidem.  Nebudu zde psát, co vše jsem absolvovala. Pokud to bude pro někoho důležité, ať mi napíše email, odpovím.
A jestli něco umím, to musíte posoudit sami.

DSC_0529

A protože k tělu patří všechny jeho části, které tvoří jeden celek, tím myslím také naše pohlavní orgány, které často opomíjíme a chováme se k nim nepěkně, začala jsem se věnovat celotělovým smyslným senzuálním masážím, které známe také pod názvem  Tantrické masáže. 

Učení tanter nás vede "Domů", k vlastní podstatě. Této moudrosti se věnuji přes 12 let.  Také nabízím  různé kurzy v oblasti osobního i partnerského rozvoje.