Dneškem si tvoříš zítřek

Pečuj o své pocity, neboť se z nich stanou myšlenky.
Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova.
Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky.
Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky.
Pečuj o své zvyky, neboť se z nich utváří tvůj charakter.
Pečuj o svůj charakter, neboť ten utváří tvůj osud.
Pečuj o svůj osud, neboť ten je tvůj život.

Když se hluboce zamyslíš nad těmito slovy a budeš je zkoumat, určitě mi dáš za pravdu, že jsou to nádherné věty. Když jim plně porozumíme, poznáme obrovské poznání. Poznání o sobě a svém životě.

Nejsou to má slova, jsou mnohem starší než já, ale mají v sobě pravdu. Pravdu, kterou nejde popřít. Člověk, který je vyslovil, byl hodně moudrý a já k němu chovám velkou úctu i když jej osobně neznám.

Co dnes cítíme a jak přemýšlíme, tím si tvoříme své další dny, svou budoucnost. Když si to plně uvědomíme, přestaneme dělat věci, kterými se za pár dní můžeme zbytečně trápit.

Není lehké si vždy toto uvědomit, ale postupně a s trpělivostí dojdeme k cíli.

Poznání a uvědomění si, považuji za nejkrásnější dar, který Život může nabídnout. A je toho hodně, a vždy jsem moc šťastná, když mě i jiným poznání přijde a můžeme je předávat dál.

Děkuji ti, človíčku, že sis našel chvíli…..

Tvoř s láskou, Adri.