3x Jak znovu milovat

„Nedivím se ji, že mě opustila. I když jsem se snažil být dobrým mužem, přesto nejsem dokonalý. Proč mě život tak trestá, je to nespravedlivé, co mám teď sám dělat“ ptá se Jirka.

Po rozchodu se cítíme špatně, slzy a výčitky nás provází. Nejen, že vyčítáme druhému, jak se zachoval, ale nejvíc vyčítáme sami sobě, to je nejhorší.  Vytváříme si domněnky, které vůbec nejsou pravdivé: „Jsem špatný, nikdo mě nemůže mít rád.“

Domněnky jsou velkým jedem, které dokáží zamořit celé lidské mládě. Zamoří jej tak, že přestává milovat sebe i druhé.

Nedopusť, aby tě tento jed pomalu zabíjel a podívej se na vše z jiného úhlu.

1)   Změň přesvědčení, že život je nespravedlivý a tvrdý

Že je život nespravedlivý je negativní postoj. Tak, jak si vytvoříme a přijmeme tento negativní postoj, můžeme jej také kdykoli změnit v pozitivní: „Život je úžasný a nabízí mi mnoho nových možností.“
Vždy je to o našem vlastním postoji a názoru. Ten, který přijmeme, ten žijeme.

Opravdu tě partnerka (partner) využila?
Co když ti partnerka předala mnoho moudrých myšlenek? Co když ti ukázala jen to, co v sobě skrýváš?

Že tě partnerka (partner) opustila a nechala na pospas? A je to pravda?
Nebo ti dala volnost k tomu jít za svým cílem. Najít novou radost a poznat nové lidi?

Že jsi dal ze sebe vše?
Co když cítila, že to dáváš jen proto, že musíš a svých odchodem ti ukázala cestu, že nemusíš sebe omezovat a dělat věci, které opravdu nechceš dělat?

Každý den máš volbu se rozhodovat, co a jak budeš dělat a jak budeš myslet. Nemusíš dělat nic nebo naopak můžeš přemýšlet o tom, jak zlepšit svůj život. To, co se ti děje dnes, je odrazem minulosti. Každý z nás ví, o čem v tichosti přemýšlel a co cítil. Ať jsi nyní kdekoli, přijmi to. Jediné, co máš je přítomnost. Kroky a rozhodnutí, které uděláš dnes, rozhodnou o tvé budoucnosti.

Jen tvůj přístup rozhoduje o tvém životě. Na životě není nic složitého ani nespravedlivého vyjma způsobu, jakým o něm přemýšlíš.

2)   Přestat obviňovat druhé, že můžou za to, kde se nyní nacházíš“

Druhé obviňuje jen člověk, který nechce nést zodpovědnost za svůj život.

Sigmund Freud (1856 – 1939), světoznámý psychoanalytik říkával: “Většina lidí ve skutečnosti nestojí o svobodu, protože svoboda přináší odpovědnost a mnoho lidí má hrůzu z odpovědnosti.“

Lidé, kteří se zodpovědnosti bojí, nemohou být v životě šťastni a úspěšní.

Proč?
Představ si minci, na jedné straně je odpovědnost a na druhé síla. Když se zbavíš odpovědnosti, zbavuješ se i síly – minci zahodíš, protože je nám na nic. Když se zbavíš odpovědnosti a síly, co se stane? Onemocníš. Tělo, duše i mysl jsou posety larvami nenávisti, strachu a zášti. Tyto larvy požírají člověka zaživa. Čím více partnerku odsuzuješ, házíš na ní vše, co se stalo, tím více rostou. Larvy nenávisti jí a jí – tvé slova a skutky jsou jedovaté a smrtící. Dostávají se do prostoru, do rodiny, ke kamarádům, kolegům, do práce – můžeš ztrácet víc a víc. A hlavně ztrácíš sám sebe, larvy požírají tebe samotné.

Nikdy není nic jen z jedné strany. Když si připustíme, že jsme sami zodpovědni za situaci, ve které se nacházíme, pak si i přiznáme, že jsme sami k této situaci přispěli. A tak, jak jsme se do ní dostali, tak se z ní můžeme dostat ven.

NIKDO JINÝ, NEŽ TY SÁM jsi zodpovědný za svůj život, svá rozhodnutí.

Dokud budeš obviňovat partnerku (kolegy, politiky, stát) nikdy se tvá situace nezlepší, protože oni pro tebe nic neudělají. Okamžikem, kdy připustíš, že jsi sám přispěl k tomu, co se stalo, pravděpodobně se tvůj život začne posouvat vpřed. Čekání na spasitele je čekání na smrt. Spasitelem jsi ty sám.

3)   Zapřemýšlej a najdi pravý důvod Proč?

Když se všichni podíváme do hloubky, většinou zjistíme, že je v nás mnoho strachu, který vytváří žárlivost, závist a hněv. Ten strach si táhneme s sebou již od mala.

„nejsem hezká“ – srovnávání s druhými

„nic moc neumím“ – zadělává na žárlivost

„peníze kazí charakter“ – závist

„nemá mě ráda“ – hněv

To jsou jen malé příklady, jistě v sobě najdeme mnoho podobných. To se s námi vleče, a v dospělosti, mnohdy ani nezpozorujeme, že nás tyto slova a věty pronásledují. Když se plně zastavíme a zapřemýšlíme, uvědomíme si, že tyto strachy vždy přijdou, když máme nějak reagovat. V partnerství pak mají velký vliv na soužití a následně zbytečné rozchody.

Odstraněním těchto malých, ale klíčových (negativních) myšlenek, získáme nový pohled na život vlastní i partnerský. Proto osobní rozvoj je velmi důležitý pro další naše životní kroky.

Nedovol, aby strach, závist či žárlivost vysávala z tebe to nejlepší. Věnuj pozornost vlastní cestě k úspěchu. Když se chceš s někým porovnávat, soutěžit s ním, udělej to s tím nejlepším soupeřem – sám se sebou. Nenech vyhrát strach převlečený v závist a žárlivost, aby zatemnila tvou bytost.

Zapamatuj si:

Temnotu ve tvé mysli nikdy nemůžeš vytlačit temnotou. I když se ti zdá nemyslitelné, že bolest přejde, nechej hořet vnitřní plamen ohně (vášeň, láska) a přikládej na něj. Pouze světlo dokáže zahnat temnotu.

„Věř v sebe, zvláště když procházíš těžkým obdobím“.

Každý vztah je nám ponaučením, nic si nevyčítej, jen pochop a pouč se z chyb. Všichni je děláme, pro to, abychom je poznali, přijali a již neopakovali. Bez temné noci nepoznáme slunný den. Bez kyselosti nepoznáme sladkost.

Je na každém člověku, zda se chce potácet v temnotě nebo vyjít na světlo.

„Buď na sebe hrdý, že jsi třeba i pod tlakem a stresem našel v sobě plamen, který neuhasl a že jej dokážeš rozdmýchat k životu. Opravdová Láska k sobě přináší Lásku k druhým.“

„Lásku nelze zničit, jen potlačit.“

Potřebuješ-li pomoc či podporu.