Sex, důvěra, svoboda

Minulý článek “Umění vlastní intimity” končil větami: “Jakým darem oplývá ten nejodvážnější?Darem, který má každý člověk ve svém srdci, své duši:Důvěra”.

Důvěra

Šest obyčejných písmen, která mají neobyčejnou sílu.
Šest obyčejných písmen, kterých se mnoho lidí tolik bojí.
Šest obyčejných písmen, jejichž význam je v našich životech velmi důležitý.

Důvěra v sebe

Abychom mohli najít sami sebe, svou vlastní intimitu a naplnit se jí, potřebujeme věřit sami sobě. Proto musíme vytvářet a nacházet bezpečné prostředí, ve kterém se úplně uvolníme. Tam můžeme být sami sebou, tam najdeme svou podstatu. Tam se spojíme se skutečným zdrojem života.

Náruč bezpečí nám může nabídnout domov, les, louka, řeka, moře, partner, přítel, meditace, celostní smyslné tantra masáže

Sebedůvěra otevírá dveře ke svobodě. Plně si uvědomujeme sami sebe, svou intimitu, kým jsme, prožíváme přítomnost a nic nás nesvazuje.

V dnešní době málokterý člověk vnímá sám sebe, neumí se „cítit“. Mysl je stále aktivní a tím člověka odřízla od vlastního těla i srdce.

Sebedůvěra nám dává svobodu.

SVOBODA = TANTRY a TANTRY = SEX.

Tantry nás učí přejít od sexu k nadvědomí.

Dovolím si to trochu vysvětlit, neboť je to v mnoha případech špatně chápáno. V žádném případě neplatí to, že si člověk dělá, co chce a sexuje s kým chce. Naopak, tantry učí hluboké božské lásce a milování s jednou partnerkou. Neboť jen dva mohou dojít nirvány.

Tantry = svoboda. To znamená svoboda v mysli, svoboda v prožívání, svoboda v bytí…, svoboda je láska a láska je život.

Tantry = sex. Tantry pracují se sexuální energií, neboť ona člověka spojuje s tělem, přivádí jej do přítomného okamžiku, vypíná mysl a je jen TY a tvá podstata.

Proto tantra masáž je jen pro tebe, ne pro nás. Neboť ty hledáš svou svobodu, svou intimitu, sebe.

Tantričtí maséři jsou pouze tvými průvodci, kteří ti ukazují cestu do „tvého domova“. Nesvazují tě, neurčují, jen dotekem tě propojují s tvým tělem, tvou intimitou, tvou božskostí.

“To je úžasné, co ty se mnou dovedeš…. Chvěji se na celém těle…. Neskutečný zážitek… Jsi šamanka…  Co se to se mnou dělo… Cítila jsem tě v sobě… Jak to, že u tebe si vždy tak odpočinu… Jsi kouzelnice… Díky tobě jsem prožil nepoznané…”

To není díky mně. To jen tvé tělo se probudilo k životu skrze dotek s láskou dávaný. To ty sám/a jsi se dokázal/a uvolnit a ponořit se do své vlastní podstaty. To je tvá intimita. Tvá důvěra tě zavedla tam, kde jsi byl/a. To je tvá svoboda.

 „Jakou důvěru máme v sebe, takovou důvěru máme v druhé.“

„Jakou svobodu zažíváme, takovou dáváme druhým.“

Poznání sama sebe, vlastní intimity nás vede k sebelásce a sebedůvěře, ty znamenají svobodu, jenž vede k plnému prožívání z hloubky srdce. Tím se rozpouští staré programy, čistí se karma, přestáváme analyzovat, rozebírat, pojmenovávat. Mysl nás neovládá, spolupracuje s tělem a duší.

Jen jsme a užíváme si nektar lásky – Život – protože láska je dechem života.

Krásný den přeje Adri.