Proč je důležité poznat sama sebe?

V životě jsem si prošla – těžkým dětstvím, znásilněním, ztrátou rodičů, pevné půdy pod nohama, pokusem o vzdání se života, rozvodem, výchovou dvou krásných dcer, ztrátou práce, posměšky, pohrdáním, výsměchem, “smrtí”, a pak vstupem na novou životní etapu; tou je má láska, které se věnuji dodnes – doteky, ve všech podobách. Tak a teď jsem plně nahá.

Díky vstupu na novou životní cestu jsem pochopila, že člověk musí poznat sám sebe, kdo vlastně je.
Nelze říci jen: „jsem žena.“ Co vše se skrývá pod slovem “žena“, potřebuje každá žena i muž poznat. Co se ukrývá pod slovem „muž“, musí každý muž i žena poznat.

Kdo jsem

Abychom si odpověděli na otázku „KDO JSEM“, potřebujeme sebe poznat do hloubky. Všechny základní přirozené informace, základní instinkty, všechny emoce, vlastnosti, myšlenky a názory, sílu i slabiny, to, jak moc jsme ovlivněni okolím, uvědomit si, zda jsme pánem svého života, znát své sny a přání. Poznat, kdo opravdu jsem ve své přirozenosti, ve své duši.

V dnešní době málokdo ví, kdo je. V dětství je dítěti postupně odebíráno být samo sebou. Je formováno rodiči, učiteli a druhými lidmi (společností a společnost, to jsem my lidé). V dospělosti pak neví, kým je, žije život jiných lidí, trápí se a pokud má štěstí, tak vejde na cestu poznání sebe sama. Jak ráda říkám na cestu „Návrat domů.“

Proč je důležité poznat sama sebe?

Protože:

  • když známe sebe, pak můžeme přijmout a transformovat to, co chceme změnit, opustit to, co nás v životě brzdí a můžeme jít vpřed.
  • konečně začneme žít svůj vlastní život, známe své vlastnosti, silné i slabé stránky, vyjadřujeme emoce, používáme „selský rozum“, máme sebelásku a sebeúctu.
  • se cítíte šťastni. I když procházíme krizí.
  • pak jsme schopni pochopit druhého člověka, proč jedná tak, jak jedná.
  • pak jsme připraveni vstoupit do partnerství.

K tomu, abychom mohli žít ve spokojeném partnerství musíme udělat 1 krok –tím je, věnovat se sami sobě, svému osobnímu rozvoji, opět pozvednou a najít svou vlastní intimitu a poté můžeme vstoupit do partnerského rozvoje.

Pak je čas udělat 2 krok a to vstoupit do vztahu, šťastného vztahu. Pokud mám zmáknutý první úkol, lehčeji se mi žije v tom druhém. Více dokáži respektovat druhého člověka, se kterým chci plout životem. Pokud má člověk dojít k plnosti, k hodnotnému životu, tak potřebuje žít v partnerství, které mu pomáhá v růstu.

Jeden z úžasných nástrojů, jak poznat sebe sama je Škola smyslné masáže. Je cestou transformace.

Věřím tomu, že náš život směřuje od Božského k pozemskému a vrací se k božskému.