Můžu mít rád ty, kteří mi ubližují?

Ublížil vám někdo tak, že cítíte zlobu, nenávist, žaludek se vám zvedá, když si jen vzpomenete na toho člověka. Já to znám. Dokonce několikrát. To je škola života. To je nápor na nervy a zdraví.

Řeknu vám krátký příběh: „Založili jsme centrum pod názvem Oáza poznání, krásný sen. Nové příležitosti k mým zkušenostem. Dům, ve kterém se centrum nacházelo, těsně sousedilo s domem, ve kterém žije pán Karel. Takže, toho pána znám 13 let a nikdy bych si nemyslela, ani mě to nenapadlo, že by byl schopen mi ublížit. A ejhle, stalo se. Protože je to stará stavba, a kdysi jim náležela i část domu, která byla prodána cizímu člověku – tam se nacházelo centrum, byla vodovodní přípojka v části domu toho pána. Byla jsem se ho ptát, jestli si můžeme propojit vodu do centra. Ano, zněla jeho odpověď. Nenapadlo mě, s ním uzavírat nějakou smlouvu, ústní je ústní a já mu tenkrát ještě věřila.
Provedeno, otevřeno. V březnu jsme otevřeli a v únoru další rok zavřeli. Hádejte proč?
No zastavil nám vodu. A bez vody nejde žít. Mimo jiné, jsem byla také prověřena od všech úřadů, na kterých si mohl stěžovat. No běhání – úřady, policie, úřady, policie – bohužel nikdo nic neudělal, aspoň vím, jak je u nás zacházeno s lidmi, kteří chtějí pracovat – zkušenost. Jediné, co mi říkali, je: “odstěhujte se, ať máme všichni klid“.

Milovat nepřítele

Je vůbec možné milovat někoho, koho nenávidíme, kdo nám ublížil?

Ano je. Chce to velikou sílu, víru, energii, lásku a vytrvalost. Vždy je to svobodné rozhodnutí – zůstat v nenávisti, která nás bude provázet po další dny či roky nebo tuto nenávist proměnit v pochopení a lásku.

Největší přikázání Krista: „Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: „Milujte své nepřátelé. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kteří vám ubližují. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kteří je milují. Dávejte a bude vám dáno.“

Krásná slova, ale těžko proveditelná.

Ptáte se: „Je možné milovat nepřítele – člověka, který vás proklíná, ubližuje, dává vám najevo svou nenávist a opovržení? I když to dokážete, bude to lepší? Je možné, aby se člověk změnil? Je možné, aby projevil lásku k nám? Mohou slova Krista – milovat nepřítele –  pomoci v partnerství, které je tak daleko od lásky?“

Ano

Velké ano. Když se zamyslíme, proč je člověk zlý a někomu se mstí nebo jej nenávidí, zjistíme, že tomuto člověku chybí láska. Láska? Ano, jeho pohár lásky je vysušen, vyprázdněn a asi sám neví, jak jej naplnit.

Budu již mluvit o partnerství, ale vztahuje se to na všechny.

Pokud najdeš primární jazyk lásky partnera a budeš jim mluvit nějaký čas, tak jeho emocionální potřeby budou naplněny a může začít své chování měnit. Postupně bude opětovat a projevovat svou lásku k tobě. Nejde to hned, měj trpělivost, pokud opravdu chceš a partnera miluješ. Tvůj pohár se může také postupně vyprazdňovat, protože partner ti jej nenaplňuje. Udělej vše pro to, abys sám sobě dopřál, co ti schází. Svůj jazyk lásky znáš. Pokud je to pozornost nebo dotek – věnuj velkou pozornost svému tělu, hýčkej ho, zajdi si na masáž, pohlaď se, popros kamaráda či kamarádku, aby tě obejmuli, pohladili.  Když jsou to slova ujištění – mluv k sobě pěkně třeba před zrcadlem nebo zajdi za přítelem, a požádej jej, aby to řekl něco pěkného. Máš jazyk lásky skutky, činypožádej blízké, aby ti udělali nějaký skutek, třeba opravili kapající kohoutek. Potřebuješ dárky – běž a kup si něco pěkného nebo si vytvoř něco, co tě potěší. Nejen to, že potěšíš sebe, ale ukážeš také partnerovi či partnerce, že i on se může obdarovat. Může si pomoci naplnit svůj pohár lásky.

pohár lásky

Pak už bude snadnější plnit si poháry vzájemně.

Láska je jedna z nejsilnějších emocionálních potřeb, a proto je její nedostatek spojován s hlubokou vnitřní krizí. K lásce patří i komunikace.

Cvičení

Kdyby se do 6 měsíců mělo splnit vaše největší přání, jaké by bylo?

Napište si jej a pak přečtěte.

Např.: „Chtěla bych, aby mě partner znovu miloval a byl se mnou…….“.

Opravdu to chcete?

V tom případě je iniciativa ve vašich rukou. Partner se moc asi snažit nebude. Je to jen na vás samotných.
Když se vám podaří udržet energii správným směrem – mluvit partnerovým jazykem lásky, tak by za nějaký čas, měl začít lásku opětovat.
„Dejte a bude vám dáno.“ To znamená, že pokud budeme k lidem laskaví a máme je rádi, budou mít tendenci být laskaví k nám. „Co dáš, to se ti vrátí.“ Samozřejmě to neplatí vždy, ale je to pravděpodobné.
Pokud je již partner plně rozhodnutý, že odejde, asi tak provede. Ale stále máte šanci. Někdy stačí najít jen správná slova a říci je nahlas: “Je mi líto, že odcházíš, mám tě moc ráda a věřila jsem, že bude naše láska kvést. Udělala jsem mnoho chyb, za které se ti omlouvám. Pokud jsem tě nějak zranila, odpusť mi. Po dobu, kterou ještě strávíme společně, co mohu na sobě změnit, aby ses cítil dobře?“

Říkáte si, partner mě chce opustit a mám používat taková slova? Rozhodnutí je na vás. Můžete strávit dny v nenávisti nebo v lásce. Uvědomte si, že tyto dny vás budou provázet mnoho let v budoucnu.

Pokud vztah ještě nedospěl k rozhodnutí ukončení, najděte partnerův jazyk lásky a začněte konat.
Například: jeho jazyk jsou slova ujištění – stále si stěžoval, že s ním neumíte mluvit.
Běžte za partnerem a řekněte mu: „Hodně jsem o nás přemýšlela a rozhodla se, že chci být lepší partnerkou než doposud. Pokud víš o něčem, co bych mohla udělat lépe, tak mi to prosím řekni, ráda bych to věděla. Nemusíš odpovídat hned, popřemýšlej a řekni mi to třeba do konce týdne. Opravdu bych chtěla na sobě více pracovat a přispět k tomu, aby náš vztah byl krásnější.“
Ať je jeho odpověď jakákoliv, berte jí jako informaci. Budete tak připraveni na to, že ve vztahu dojde ke změnám.
Pak se zaměřte 1 měsíc na primární jazyk lásky – slova ujištění, dotyk, skutky, dárky, pozornost – ten, který je partnerův. Když vám partner odpoví na to, co můžete změnit a jak se stát lepší partnerkou nebo partnerem, přijměte to a zařaďte do každodenní praxe.  Všímejte si dobrých věcí, které partner dělá a pochvalte jej. Za nic ho nekritizujte!!!! Když si budete chtít na něco postěžovat, napište to na papír, nic víc.
Buďte aktivnější a překvapte jej iniciací, nečekejte jen na něj, co vám řekne. Jazykem lásky je dotyk – tak jej 1 týdně namasírujte. Potřebuje dárky, zahrňte ho dárky. Touží po pozornosti, každý den si vyhraďte na partnera čas, i půl hodina skutečné pozornosti stojí za to.

Po skončení 1 měsíce se partnera zeptejte, jestli zaregistroval nějakou změnu ve vašem chování. Ptejte se ale přirozeně: „Vzpomínáš si, jak jsem před několika dny říkala, že chci být lepší partnerkou? Ráda bych se zeptala, jestli máš pocit, že se mi to daří.“
Ať už je odpověď jakákoli, nepřete se s partnerem, přijměte odpověď a ujistěte ho, že to myslíte vážně a že chcete dále na sobě pracovat. Řekněte mu, že jste otevřeni k dalším jeho návrhům.
Takto se ptejte každý měsíc po dobu půl roku. Možná budou z počátku partnerovi odpovědi sarkastické nebo nepřátelské, ale vydržte.
Když se vám dostane pěkné odpovědi, tak zhruba za týden řekněte partnerovi, jestli by udělal něco on pro vás. Něco, co by jste rádi a co bude souviset s vaším primárním jazykem lásky. Požádejte o něco konkrétního, ne jen všeobecně. Když požádáte konkrétně, bude přesně vědět, co má pro vás udělat a vy budete vědět, že to dělá jen pro vás. Tím, že pro vás něco udělá, víte, že vám vychází vstříc a zároveň jej naučíte svému primárnímu jazyku lásky. Když se rozhodne začít vás milovat v tomto jazyce, váš postoj k němu se změní, citový pohár se bude plnit a vztah uzdravovat. Vzájemně se naučíte své poháry lásky doplňovat, tak, aby stále byly plné.

Z počátku to bude stát mnoho vašich sil, ale vyplatí se. Protože i když změníte partnera, ten má také svůj jazyk lásky a budete se muset jej naučit. Jinak budete bloudit od člověka k člověku, ztrácet síly a nic se vám nebude dařit.

Není pokrytecké projevovat lásku takovýmto způsobem, když k němu nic necítím?

Láska je pocit a skutek. Když budeme tvrdit, že prožíváme něco, co ve skutečnosti není pravda, bude to od nás pokrytecké a takové jednání nevede k intimnímu vztahu. Když ale projevíme svému partnerovi lásku způsobem, ze kterého bude mít potěšení nebo prospěch on sám, děláme to na základě vlastního svobodného rozhodnutí, protože chceme ať je šťasten.

„Netvrdím, že moje jednání je odrazem hlubokého vnitřního souznění, ale rozhodla jsem se udělat něco pro něj.“

Samozřejmě, že nemáme vřelý vztah k lidem, kteří nás nemají rádi. Je to normální, ale neznamená to, že jim nemůžeme projevit skutky lásky. Je to jen naše rozhodnutí. Můžeme doufat, že takové skutky pozitivně ovlivní jejich chování k nám a jiným lidem. I kdyby se tak nestalo, aspoň jsme se o to pokusili.

Na projevení lásky k sobě i druhým není nikdy pozdě.