U masáží pracujeme s energii Reiki.

Co je Reiki

Toto vysvětlení je mé poznání, žádný jiný člověk s tímto nemusí souhlasit.
Je to životní energie, která je v každém člověku, v celé přírodně, v Matce Zemi i Otci Vesmíru. Je to uzdravující síla čisté lásky, kterou člověk disponuje.  Je to dar od Otce Stvořitele. Tuto energii můžeme nazývat jakkoli se nám líbí – boží láska, bioenergie, vyšší vědomí, energie informací, nejvyšší rozum, energie Ki, Kundaliní, sexuální energie, Šambala (Shambala) a třeba i Bambala aj. – ale podstata je stejná.
Člověk je velmi úzce spojen s energií vesmíru i země. Tuto energii si vzájemně vyměňujeme skrze čakry. Uvnitř lidského těla jsou energetické dráhy, říká se jim Nádí nebo také meridiány. Tyto dráhy jsou po celém těle a rozvádí tak energii do všech koutů těla. Takovým hlavním energetickým kanálem je zadní část těla – páteř, anatomicky je tento kanál totožný s míchou a tomuto kanálu také říkáme kanál Reiki. Každý člověk má čakry i meridiány jinak otevřené, méně či více průchodné. Kdyby byly tyto kanály a čakry plně otevřené, byl by člověk zdravý, šťastný, měl by nadlidskou sílu, paměť, odolnost, a žil by velmi dlouho. Ale tím jak z pokolení na pokolení žijeme hůř a hůře, jsme tyto schopnosti skoro ztratili.

Nemusíme zoufat. Každý si může tyto čakry i energetické dráhy sám čistit a otevřít, když bude chtít. Můžete si najít učitele, který vám pomůže. Lidé, kteří cvičí jógu, by měli být obeznámeni s tím kde se čakry a energetické kanály  nachází a jak s nimi pracovat. To se týká také meditací. Nebo se můžete nechat zasvětit do Reiki a ve velmi krátké době se z vás může stát léčitel. Ale pozor, bude to záviset na vás samotných, do jaké míry se umíte naladit na tuto energii a jak své čakry a energetické dráhy udržujete otevřené. Pokud vám nejde o léčení sebe nebo svých blízkých, můžete také pravidelně chodit za člověkem, který s touto energii pracuje, ať vám vaší energii v těle zharmonizuje – vyrovná.

Zapamatujte si:

1 – že nikdy nesmíte použít tuto božskou energii Reiki na člověka, který sám nechce nebo pokud se jej nezeptáte.

2 – u Reiki neléčíte vy, ale jste pouze kanál (zprostředkovatel), skrze který protéká božská energie.

3 – čím jste čistější, tím více energie skrze vás proudí. Čím více lásky v sobě máte, tím více božské lásky proudí přes vás a uzdravuje.

Trochu historie Reiki

V polovině 19 století byl Mikao Usui křesťanský duchovní a učil na křesťanské škole. Při jednom kázání, které bylo zaměřeno na zázraky uzdravování, které konal Ježíš Kristus, se jeden žák zeptal: „ Jak máme chápat zázraky? Doslovně nebo obrazně?“ Usui byl velký věřící, tak odpověděl: „ samozřejmě doslova. Vždyť Kristus uzdravoval nemocné a dokonce i křísil mrtvé.“
„No a jak to dělal?“ – ptal se žák dále. Na tuto otázku Usui neznal odpověď. A podle zákona v Japonsku, učitel, který nezná dostačující odpověď na otázku, nesmí dále učit, dokud odpověď nezná.

A tak Mikao Usui odešel hledat odpověď. Druhý den odletěl přednášet theosofii do USA, když ani tam nenašel odpověď, obrátil se na buddhismus. A to ze dvou důvodů – 1 – věděl, že i Buddha léčil nemocné a za 2 – se říká, že i Kristus se učil léčení v Indii.
Mikao Usui jel do Indie a do Tibetu, aby se naučil sanskrt a mohl číst staré sútry bez překladu. Tam strávil 7 let a našel informace jak uzdravovat.

Vědět ale ještě neznamená pochopit.

Vrátil se zpět do Japonska. Vzal si 21 kamínků a odešel o hladu meditovat na horu Kuriama. Každý den odhodil jeden kamínek, meditoval a přemýšlel – nic se nedělo. Až 21 den po ranní modlitbě najednou uviděl světlo a jako na plátně se mu zjevilo 5 symbolů Reiki. Informace o symbolech znal a viděl je mezi mnoha jinými symboly ve starých sútrách. Usui vstal a řekl: „ Vzpomněl jsem si.“  To byl první zázrak.
Když Usui s velkou radostí sestupoval z hory, poranil si nohu. Usui se nohy dotkl rukama a rána přestala krvácet, bolest přešla a mohl pokračovat v chůzi dále – to byl druhý zázrak.
Cestou narazil na hostinec a po 21 dnech měl hlad. Každý ví, že po hladovce se musí jíst opatrně, ale Usui toho nehleděl – snědl celý oběd a nebylo mu vůbec nic, měl velmi dobrou náladu – třetí zázrak.
Když dojedl, přistoupil k němu hostinský a řekl, že jeho vnučku bolí zub a má celou tvář oteklou. Mikao přiložil své ruce na dívčinu tvář, ta téměř ihned splaskla a bolest zmizela – to byl čtvrtý zázrak.
Mikao Usui vykřikl: „Den teprve začal a Reiki vykonala už čtyři zázraky!“Mikao pochopil hluboký význam Reiki – to že neléčíme my, ale Reiki, univerzální energie, boží láska. Lidé jsou, jen jejími prostředníky.
Od těch dob začal Mikao léčit a učit žáky. Předpokládal (a to správně), že fyzické uzdravení jde ruku v ruce s psychickým a mravním.
Pro zachování zdraví, podle Mikao Usui, je třeba dodržovat

     5 hlavních pravidel:

  1. Dnešek prožij bez hněvu
  2. Dnešek prožij v poklidu
  3. Dnes buď plný lásky k sobě i bližnímu
  4. Dnes si poctivě vydělávej na chléb
  5. Dnes buď vděčný životu

Mikao Usui vychoval mnoho mistrů a zemřel v roce 1930.
V dnešní době je síla Reiki mnohokrát zneužívaná. Mnoho lidí si na Reiki založilo byznys. Vymýšlí další a další stupně a různé názvy – Zlatá Reiki, Sluneční Reiki….
Já osobně si myslím, že energie Reiki je veliký dar a patří všem lidem. Kdo touží pracovat s Reiki třeba jen pro sebe nebo své blízké, jděte a nechte si otevřít kanály a získat základní informace, jak pracovat s Reiki – Reiki 1 stupeň. Dále již pokračovat nemusíte, je třeba jen s Reiki pracovat s láskou a úctou, kterou si zaslouží. V Reiki se používají určité symboly, které se předávají při 2 stupni a 3 stupni zasvěcení. Nemusíte je absolvovat, ráda je předám člověku, který opravdu chce sdílet Reiki a pomáhat sobě i druhým. Tak jak jsme již psali – Reiki je pro všechny lidi, je to boží dar.
A že by jej někdo zneužíval – nemám strach, neboť tato síla Reiki ví. Přestane pracovat a danému člověku vrátí to, co sám chtěl použít proti druhému člověku a ještě více.

 Mějte krásné dny v poklidu a s láskou, Adriána.

Komentáře

Přidat komentář